در حال آماده سازی ...

همکاری با ما

همکاری با ما

درب ایده رو همواره به روی تمام کسانی که از رساندن مردم به آرزوهایشان لذت می برند باز است. صداقت در کنار سخت کوشی مهمترین شرط برای حضور در ایده رو است. یک ایده رویی، خلاق است و تنها به دنبال منافع خود نمی گردد. از هیجان و تجربه استقبال می کند. مسئولیت پذیر است و سرش برود قولش نمی رود.

در صورت آمادگی همکاری در هریک از زمینه های زیر رزومه خود را به آدرس info@idero.ir ایمیل کنید و از طریق شماره واتس آپ 09025341137 پیگیری نمایید

  • طراحی دکوراسیون داخلی
  • طراحی صنعتی
  • ساخت مصنوعات چوبی